Uluslararası Göç Örgütü’nden uyarı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, “Göç konusunda uluslararası tüm aktörler yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmelidir” sözleriyle ülkelere uyarıda bulundu.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing, küresel göçün daha iyi yönetilmesini sağlamak için yerel, ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeylerdeki ortaklıkların hayati öneme sahip olduğunu söyledi. İki yıldır uygulanan Uluslararası Göç Örgütü diyaloğunun, uluslararası çaptaki tüm boyutlarını kapsayacak bir Küresel İlkeler Sözleşmesini yürütme amaçlı BM önderliğindeki bir çaba olduğunu belirten William Lacy Swing, “Ortaklıklar sadece birlikte çalışmak değildir. Göçmen işimizi yürütmek için yeni ve yaratıcı yollar bulmak için birlikte çalışmakla ilgilidir. Ortaklık ve işbirliği, 2030 Sürdürülebilir kalkınma gündeminin temel taşlarıdır ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin başarılması içindir. Göç de dahil olmak üzere tüm alanlarda sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın yeniden canlandırılması ve geliştirilmesini gerektirmektedir” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in “Göçün yönetilmesi, zamanımızda uluslararası işbirliğinin en acil ve en derin testlerinden biridir” sözüne dikkat çeken William Lacy Swing, “Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi, bir bütün olarak uluslararası toplumdan yakın ve uyumlu bir eylemi hak eden bir projedir. Sadece müzakereleri sonuçlandırmak için değil, başarılı bir gözden geçirme uygulamasını ve takibini sağlamak içinde önemi büyüktür. Göç konusunda uluslararası tüm aktörler yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmelidir” ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Henrietta Holsman Fore ise başta çocuklar ve gençler olmak üzere dünyadaki insanların güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlamak, fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmaları için onlara yardımcı olunması gerektiğini bildirdi.

Göçmen olarak 1 milyondan fazla çocuğun var olduğunu belirten Henrietta Holsman Fore, “Bunların yarısından fazlasının çatışmalardan dolayı evlerinden uzak yaşamakta. Bir devlet ya da örgüt, tek başına bu meselenin üstesinden gelemez” şeklinde konuştu.