Karaer; “Sağlıkçılar istihdam ve adaletli bir döner sermaye sistemi bekliyor”

Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, sağlıkçıların dünya ortalamasında personel istihdamı ve adaletli bir döner sermaye sistemi istediğini belirtti.

Türkiye’de 2017 yılında toplam istihdam edilen kişi sayısının 28 milyon olduğuna işaret eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Baki Karaer, sağlık sektörünün toplam istihdam içindeki payının yüzde 3 olduğunu ancak bu rakımın çok düşük kaldığını söyledi. Ülkemizde sağlık sektörünün istihdamdaki payının büyüme potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Karaer, buna karşın sağlıkta istihdam oranının gelişmiş ülkelere göre yetersiz düzeyde olduğunu kaydetti.

Yüz bin kişiye düşen ebe-hemşire sayısının Dünya Sağlık Örgütü Avrupa bölgesinde 802, Türkiye için ise 251 olduğunu ifade eden Karaer, bu sayının AB ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortalamasının gerisinde olduğuna dikkat çekerek; “Ülkemiz için bu sayının DSÖ ortalamasına göre düzenlenmesi gerekiyor. Avrupa ülkelerindeki sağlık çalışanlarına oranla ülkemizdeki sağlık çalışanları 3 kat daha fazla çalışıyor. Sağlık çalışanlarımız personel istihdamının yetersizliğinden kaynaklı olarak uzun süreli mesailer, nöbetler yapmaktadır. Ancak buna karşın Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarının yarısı kadar maaş alamamaktadırlar. Yani ülkemizdeki sağlık çalışanları, gelişmiş ülkelere oranla 6 kat mağdur edilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın yapacağı personel istihdamıyla bu sorunun bir nebze de olsa aşılmasını bekliyoruz. Hekim sayılarıyla birlikte son açıklamaya göre 55 bin sağlık personeli alınacak ki bu sayı, son yıllardaki en yüksek personel alımı olacak. Nitelikli, kaliteli sağlık hizmetinin verilmesine katkı sağlamak için sağlıktaki istihdam yetersizliği giderilmeli ve yıpranan sağlık çalışanlarının omzundaki yük bir nebzede olsa alınmalı” dedi.

“Çalışan memnuniyetine de önem verilmelidir”

Sağlık-Sen Genel Merkezi’nin sağlıkçılar için yıpranma payı ve adaletli bir performans sistemi taleplerini sürekli gündemde tuttuğuna işaret eden Baki Karaer, “Döner sermaye sisteminin değişmesi ve dağıtılabilir döner sermayenin artırılması için gerekli adımların atılacağına yönelik açıklamaların yapıldı. Bu çalışmaların bir an önce sona ermesi gerekiyor. Sağlık-Sen Genel Merkezimiz bütün sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde bir yıpranma payının çıkması için mücadele veriyor. Sendika olarak, özellikle iş güvencesi ve tayin hakkı olmayan kadrolara yönelik pek çok kazanım elde ettik. Sağlık çalışanlarımızın iş güvenceleri konusunda kaygı duymayacakları politikalar üretilmelidir. Sağlık Bakanlığı bu politikalara yoğunlaşmalıdır. Zaten yoğun iş yükü altında ezilen sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetin önlenmesi adına etkin önlemler alınmalı, hasta memnuniyeti kadar çalışan memnuniyetine de önem verilmelidir” şeklinde konuştu.